សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យ កំណត់ចំនួនគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

Posted By: RoogRog Robot | 23-Jun-2022 11:53:48

2022-06-23 10:47pm

(ភ្នំពេញ)៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ចំនួន គណៈអភិបាលរាជធានី គណៈអភិបាលខេត្ត គណៈអភិបាលក្រុង គណៈអភិបាលស្រុក និងគណអភិបាលខណ្ឌ ទូទាំងប្រទេស។

តាមរយៈអនុក្រឹត្យ ដែលបណ្តាព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា បានបញ្ជាក់ទៀតថា ចំពោះរាជធានីភ្នំពេញ គណៈអភិបាលរាជធានី មានចំនួន១១នាក់ និងបណ្តាខេត្តផ្សេងៗទៀត ក្នុងមួយខេត្ត មានគណៈអភិខេត្ត ចំនួន១១នាក់ ។ ដោយឡែកចំពោះខណ្ឌ និងស្រុក មានចំនួនគណៈអភិបាល ០៧នាក់៕

ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖

News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...