លទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុប សម្រាប់ខេត្ដសៀមរាប ប្រកាសជាផ្លូវការហើយ (តារាងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកប្រឡងជាប់)

Posted By: RoogRog Robot | 15-Jan-2022 09:22:12

2022-01-15 09:15am

(សៀមរាប)៖ ក្រសួងអបរំ យុវជន និងកីឡា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានប្រកាសលទ្ធផលប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ខេត្ដសៀមរាប ជាផ្លូវការហើយ។

ចុចទីនេះ ដើម្បីមើលតារាងលទ្ធផលប្រឡង សម្រាប់ខេត្ដសៀមរាប៖

https://www.facebook.com/moeys.gov.kh/posts/5526070214086214


News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...