ទូទាំងប្រទេស៖ សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩បានចំនួន ១៤,១២០,០០៧នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា)

Posted By: RoogRog Robot | 25-Nov-2021 21:21:25

2021-11-25 09:15pm

(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១៤,១២០,០០៧នាក់។ ក្នុងរួមមាន៖

១៖ ចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ១០,០៨០,២៩៦នាក់២៖ ចាប់ពីអាយុ១២ដល់១៨ឆ្នាំ ១,៨០២,៦៨១នាក់៣៖ ចាប់ពីអាយុ០៦ដល់១២ឆ្នាំ ១,៩៧៨,០០៦នាក់៤៖ អាយុ៥ឆ្នាំ ២៥៩,០២៤នាក់

នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃនេះ៕

News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...