ស្វែងរកវិជ្ជាកិត្តិយសមាន សេពគ្រឿងញៀននាំមហន្ដរាយ! ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា៖ បង្ក្រាប៧ករណី ឃាត់ខ្លួន១៦នាក់

Posted By: RoogRog Robot | 09-Jun-2021 18:15:49

2021-06-09 05:09pm

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាប៧ករណី ក្នុងនោះ ករណីប្រើប្រាស់២ករណី, ជួញដូរ៥ករណី និងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ១៦នាក់។

របាយការណ៍ បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាបចំនួន២,៩៧៦ករណី ឃាត់មនុស្ស៦,៦៤៣នាក់ (ស្រី៣៦១នាក់)៕


News Source: www.freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...