ខេត្តស្វាយរៀង បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងកូវីដ ៣៨នាក់

Posted By: RoogRog Robot | 09-Jun-2021 15:58:52

2021-06-09 03:56pm

(ស្វាយរៀង)៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនានេះ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣៨នាក់ ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសព័ត៌មានពីអ្នកឆ្លងជំងឺមួយនេះកាលពីព្រឹកមិញ។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖
News Source: www.freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...