អ្នកនយោបាយតុកាហ្វេ ចេញវីដេអូលាតត្រដាងអំពី «តើមូលនិធិជាតិដើម្បីបជាធិបតេយ្យ «NED» គឺជាអ្វី? ហើយហេតុអ្វីបានជាការយកលុយរបស់ពួកគេគឺជារឿងខុស?» (Video inside)

Posted By: RoogRog Robot | 15-Jan-2022 09:34:58

2022-01-15 09:27am

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃនេះ អ្នកនយោបាយតុកាហ្វេ បានចេញវីដេអូមួយទៀត លាតត្រដាងអំពីមូលនិធិ NED ដែលបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។ អ្នកនយោបាយតុកាហ្វេ បានបកស្រាយថា <<តើមូលនិធិជាតិដើម្បីបជាធិបតេយ្យ<>គឺជាអ្វី? ហើយហេតុអ្វីបានជាការយកលុយរបស់ពួកគេគឺជារឿងខុស?>> What is the National Endowment for Democracy & Why it's Wrong to Take their Money?៕

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូបកស្រាយរបស់អ្នកនយោបាយតុកាហ្វេ៖


News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...