ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ជាក់ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រនានានៅកម្ពុជា ប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញានេះ !

Posted By: RoogRog Robot | 15-Sep-2021 10:47:06

2021-09-15 10:41am

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រទាំង៨ រួមមានស្ថានីយ៖

១- ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង២- ទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ៣- ទន្លេមេគង្គ-កំពង់ចាម៤- ទន្លេបាសាក់-ចតុមុខ៥- ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង៦- ទន្លេបាសាក់-កោះខែល៧- ទន្លេសាប-ព្រែកក្តាម៨- ទន្លេសាប-កំពង់លួង

សូមអានព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ របស់ក្រសួងធនធានទឹក ពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រ ដូចខាងក្រោម៖News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...