ទូទាំងប្រទេស៖ សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩បានចំនួន ១៤,១៥២,៥២៣នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ)

Posted By: RoogRog Robot | 01-Dec-2021 22:47:26

2021-12-01 10:41pm

(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១៤,១៥២,៥២៣នាក់។ ក្នុងរួមមាន៖

១៖ ចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ១០,០៩៥,០៨៦នាក់២៖ ចាប់ពីអាយុ១២ដល់១៨ឆ្នាំ ១,៨០៤,៦២៨នាក់៣៖ ចាប់ពីអាយុ០៦ដល់១២ឆ្នាំ ១,៩៨២,៦៨៦នាក់៤៖ អាយុ៥ឆ្នាំ ២៧០,១២៣នាក់

នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃនេះ៕News Source: freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...