«ការធ្វើកសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្ម ក្នុងបរិបទបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ» ជាប្រធានបទកិច្ចសម្ភាសកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍» របស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែក!

Posted By: RoogRog Robot | 18-Oct-2020 09:16:56

2020-10-18 09:05am

(ភ្នំពេញ)៖ កម្មវិធី <<ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍>> សម្រាប់នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ លោក នង វាសនា តំណាងរាស្ត្រ និងជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្ម នឹងពន្យល់ជុំវិញប្រធានបទ៖ <<ការធ្វើកសិកម្ម និងកសិ-ឧស្សាហកម្ម ក្នុងបរិបទបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ>> ក្នុងកម្មវិធី <<ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍>> របស់ទូរទស្សន៍ Fresh News។

ការផ្សាយនៃកិច្ចសម្ភាសរវាងអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News និងលោក នង វាសនា ធ្វើឡើងនៅម៉ោង២រសៀល និងម៉ោង៩យប់ ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ហើយក៏នឹងមានការផ្សាយឡើងវិញ នៅម៉ោង២រសៀល និងម៉ោង៩យប់ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃសុក្រ និងថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរ (ក្នុងសប្តាហ៍ដដែល)។

សូមប្រិយមិត្តរង់ចាំ និងតាមដានការផ្សាយ របស់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News, ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ខ្សែកាបទូទាំងប្រទេស, ទូរទស្សន៍ Fresh News, Computer, Facebook & Youtube Fresh News.


News Source: www.freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...