ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹករបស់ក្រសួងធនធានទឹក សម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលានេះ !

Posted By: RoogRog Robot | 18-Oct-2020 08:51:36

2020-10-18 08:44am

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានផ្សព្វផ្សាយនូវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រទាំង៨ រួមមានស្ថានីយ៖

១- ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង២- ទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ៣- ទន្លេមេគង្គ-កំពង់ចាម៤- ទន្លេបាសាក់-ចតុមុខ៥- ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង៦- ទន្លេបាសាក់-កោះខែល៧- ទន្លេសាប-ព្រែកក្តាម៨- ទន្លេសាប-កំពង់លួង៕


News Source: www.freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...