ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបំផ្លាញក្តីស្រមៃរបស់អ្នក ! ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា៖ បង្ក្រាប១២ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៤នាក់

Posted By: RoogRog Robot | 16-Sep-2020 03:28:51

2020-09-16 05:25pm

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប១២ករណី ក្នុងនោះ ករណីប្រើប្រាស់៨ករណី និង ជួញដូរ៤ករណី ដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៣៤នាក់។

របាយការណ៍បានឱ្យដឹងថា លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាបចំនួន ៧,៤៨០ករណី ឃាត់មនុស្ស១៥,០៤៣នាក់ (ស្រី៩២៤នាក់)៕


News Source: www.freshnewsasia.com
LATEST NEWS
MORE NEWS CLICK HERE...